Kentaro Mori

2015-06-11 (木) 18:33:04 (1855d)

Members

森 健太郎 Mori Kentaro

Kentaro_Mori.jpg

電気系工学専攻 修士2年
Mail: moritaro[at]iis.u-tokyo.ac.jp

2014年3月 東京工業大学 工学部 電気電子工学科 卒業
2014年4月 東京大学 工学系研究科 電気系工学専攻 入学

Micro Roll-up Shutter

sample2.gif

Roll up Shutter